Nippon Parts Midt-Norge A/S


Tlf:45187547


Gjeldende betingelser

Juridiske betingelser

Dette gjelder alle nettsider - http://www.nippon-pieces.no og underliggende- tilhørende Nippon Parts Scandinavia.

Nippon Parts Scandinavias nettsider er beskyttet under de regelverk som gjelder for kopibeskyttelse og varemerke. All informasjon på våre nettsider inkludert, men ikke begrenset til, tekst, presentasjoner, illustrasjoner, bilder og lyd kan ikke (om ikke annet er angitt) bli kopiert, overført, formidlet eller lagret uten skriftlig samtykke fra NPS. Tilpasninger og modifikasjoner på innholdet av våre nettsider er forbudt. De navn og symboler som til enhver tid identifiserer vårt selskap, våre produkter og våre tjenester tilhører NPS og må derfor sees som våre varemerker.

Nippon Parts Scandinavias nettsider gir ingen garantier for at innholdet til enhver tid er korrekt, komplett, pålitelig eller tidsriktig. NPS påtar seg intet ansvar for skade eller tap, direkte, indirekte eller som konsekvens av, forårsaket av materiell inkludert på våre nettsider eller modifisering av sådan, heller ikke for skader forårsaket av at våre nettsider ikke er tilgjengelig for bruk. NPS forbeholder seg retten til å revidere sine nettsider eller fjerne tilgang til dem uten varsling av dette. NPS fraskriver seg ethvert ansvar for sider som er tilgjengelige via lenker på våre nettsider, likeledes informasjon via lenker.

Ved å sende materiell til NPS, med e-post eller via våre nettsider, gir bruker NPS rett til å benytte dette materiale rettighetsfritt, uavkortet, for fremvisning, modifisert, overført og distribuert, hvis ikke annet er avtalt.

Forespørsel om bruk av materiale fra dette nettsted, samt andre forespørsler tilknyttet nevnte materiale rettes til følgende epost: post@nippon-pieces.no

 

                                                                                                        

 

Tilbake
IP-addressen din er: 34.236.216.93
Kopirett © 2019 Nippon Parts Midt-Norge A/S
Tilrettelagt av Alf Solbu IT-Consult
Drevet av netthandelsløsningen Zen Cart med norsk oversettelse | Zen Cart templates